- Święto kaliskiego liceum i technikum
Święto kaliskiego liceum i technikum
poniedziałek, 23 wrzesień 2019
W piątkowe popołudnie 20 września 2019r. na dziedzińcu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim miały miejsce uroczystości związane ze świętem szkoły. W obchodach wzięła udział cała szkolna społeczność – uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i licznie zgromadzeni zaproszeni goście. Uczestnicy minutą ciszy upamiętnili ofiary tragicznych wydarzeń z 11 września 2001r. w USA, do których nawiązuje imię szkoły. Prawie 180 uczniów sześciu klas pierwszych złożyło uroczyste ślubowanie i otrzymało symboliczne tarcze, stając się tym samym pełnoprawnymi uczniami ZSP w Kaliszu Pomorskim. Grupa kilkudziesięciu uczniów z klas drugich i trzecich oraz absolwentów odebrała certyfikaty językowe Cambridge English.
Na święto kaliskiego Liceum i Technikum oprócz szkolnej społeczności przybyli przedstawiciele władz samorządowych, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wojska, służb mundurowych, wyższych uczelni i instytucji oraz osoby, od lat współpracujące ze szkołą, m.in. Paweł Kulbacki Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, Mariola Śmich starszy wizytator Oddziału Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Wałczu, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, profesor doktora habilitowany Zbigniew Pietrzykowski Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Akademii Morskiej w Szczecinie, doktor inżynier Wojciech Musiał, Dyrektor Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, podpułkownik Artur Danił Komendant 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim, podpułkownik Zbigniew Urbaniak Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku, major Tomasz Andrzejczak z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, major Jerzy Moździerz z 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, major Ireneusza Tabor Kierownik I Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Drawno, kapitan Karola Glinda pełniący obowiązki Komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie, młodszy inspektor doktor Łukasz Chruściel Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim, aspirant sztabowy Zbigniew Maślak Komendant Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim, aspirant sztabowy Przemysław Myślicki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Wojciech Czyżak Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, przyjaciel szkoły Wiesław Piotrowski, a także goście zagraniczni – żołnierze amerykańscy i Simon Morley przedstawiciel Buckinghamshire New University z Wielkiej Brytanii.
Uroczystość rozpoczęła się od chwili zadumy nad tragicznymi wydarzeniami z 11 września 2001r. w USA i minutą ciszy. Uczestników święta, a szczególnie uczniów klas pierwszych z wychowawcami i licznie przybyłymi rodzicami powitał dyrektor szkoły Maciej Rydzewski. Podziękował za pomoc i wsparcie Staroście Drawskiemu Stanisławowi Cybuli, Zarządowi i Radzie Powiatu Drawskiego. Podkreślił też znaczenie współpracy z Burmistrzem Kalisza Pomorskiego Januszem Garbaczem i Radą Miasta, wojskiem, Policją, uczelniami wyższymi oraz wieloma instytucjami i osobami bez których kształcenie młodzieży na wysokim poziomie, rozwój pasji i zainteresowań uczniów nie byłby możliwy. Wskazał na wyjątkowe znaczenie nauczycieli w edukacji i ich zaangażowanie wykraczające często poza ramy określone podstawą programową. Zwrócił się do pierwszoklasistów, gratulując im dostania się do szkoły, życząc sukcesów nie tylko w nauce, ale też w rozwoju osobistym, w myśl motta szkoły – „Twoja szkoła, twoja przyszłość”. Do życzeń dołączyli Paweł Kulbacki Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz starszy wizytator Mariola Śmich, która przekazała młodzieży i nauczycielom gratulacje od Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty Bogusława Ogorzałka.
Następnie nastąpiła ceremonia ślubowania uczniów klas pierwszych, po której symboliczne szkolne tarcze w obecności wychowawców wręczyli im zaproszeni goście. Wiązankę piosenek zaśpiewały uczennice z grupy teatralnej „Klepsydra”. Profesor doktor habilitowany Zbigniew Pietrzykowski wręczył nagrodę specjalną Rektora Akademii Morskiej w Szczecnie Hubertowi Maćkowiakowi uczniowi klasy patronackiej uczelni 1ti, który osiągnął najlepszy wynik rekrutacyjny. Kilkudziesięciu uczniów klas drugich, trzecich i absolwentów szkoły odebrało certyfikaty językowe Cambridge English na poziomie B1, B2 i C1. Dyrektor Rydzewski pogratulował im sukcesu. Podziękował też tegorocznej koordynatorce egzaminów z ramienia szkoły Agnieszce Kubat i pozostałym nauczycielom języka angielskiego przygotowującym uczniów do certyfikatów.
Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował za wzorowe przygotowanie uroczystości jej koordynatorce, polonistce i opiekunce grupy teatralnej „Klepsydra” Joannie Mączkowskiej, prowadzącym – Julii Enders i Wiktorii Spieler, wokalistkom z „Klepsydry" – Darii Milczach i Wiktorii Spieler, nauczycielom przysposobienia wojskowego i policyjnego Krzysztofowi Wójciakowi i Andrzejowi Kowalewskiemu oraz odpowiedzialnemu za nagłośnienie i oprawę muzyczną Konradowi Chwastkowi, a także wszystkim zebranym za przybycie i wspólne celebrowanie tak ważnego dla szkoły święta. Gości zaprosił na poczęstunek w szkolnym zaciszu.

Maciej Rydzewski