- Licealista w świecie nauki - biologia w praktyce
Licealista w świecie nauki - biologia w praktyce
niedziela, 16 czerwiec 2019
W upalny dzień 3 czerwca 2019r. uczniowie z ZSP w Kaliszu Pomorskim wraz z nauczycielką biologii Emilią Grabowską-Grządzielpo raz kolejny wybrali się na zajęcia laboratoryjne zorganizowane w ramach projektu „Licealista w świecie nauki” na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
W Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej licealiści zgłębiali zagadnienia z zakresu mikrobiologii i składu płynów ustrojowych człowieka. Poruszane tym razem zagadnienia pozwoliły im usystematyzować wcześniej zdobytą wiedzę oraz poznać wiele ciekawostek dotyczących morfologii komórki bakteryjnej.
W części praktycznej zapoznali się z przebiegiem barwienia metodą Grama, którą osobiście wykonali. Przeprowadzili obserwacje mikroskopowe wykonanych przez siebie preparatów oraz hodowli bakterii założonych w trakcie poprzednich zajęć. Nie straszne im już Enteroccocus spp., Micrococcus luteus, Serratia marcesseus czy Staphylococcus ureus. Przeprowadzili również analizę właściwości antybakteryjnych opatrunku na bazie celulozy bakteryjnej. Ich zadaniem było samodzielne ważenie fragmentu celulozy suchej, mokrej i odwodnionej oraz ponownie uwodnionej i na podstawie zebranych danych obliczenie jej wodochłonności przy użyciu odpowiednich wzorów. Warto tutaj wspomnieć, iż taka celuloza wykorzystywana jest jako opatrunek chłodząco-znieczulający na bardzo bolesne rany.
Po krótkiej przerwie obiadowej, pełni sił udali się na kolejne zajęcia, gdzie tym razem dokonywali morfologicznej oceny krwi. Zanim jednak przystąpili do praktyki, w części teoretycznej przedstawiono im rodzaje komórek zanurzonych w osoczu. Chętni mieli możliwość dokonania obserwacji mikroskopowej rozmazu własnej krwi. Odważni uczniowie musieli pobrać krew z własnego palca, dokonać odpowiedniego rozmazu na płytce, wysuszyć go, utrwalić alkoholem metylowym, ponownie wysuszyć, zalać preparat barwnikiem Giemsy, a następnie opłukać wodą destylowaną. Pozostali mogli obserwować gotowe preparaty krwi człowieka i różnych gatunków zwierząt. Tych odważnych nie brakowało.
Uczniom przybliżono również przebieg elektroforezy białek surowicy. Po kilkugodzinnych zajęciach kaliscy licealiści wrócili do szkoły, wzbogaceni wiedzę i doświadczenie, które z pewnością będzie przydatne w dalszej edukacji oraz w dorosłym życiu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zajęcia przygotowane profesjonalnie przez pracowników naukowych ZUT, otwartych na młodego człowieka spragnionego wiedzy. Dziękujemy!

Aleksandra Ramza, klasa 2b